Home > Admission Process

Admission Process

 

Application Form for XI /XII Elite Batch &Regular Course Science & Aspire Commerce & Regular / BCA -I & B.Sc.(ECS)-I -2019-2020

  Agreement
  Please ensure that you have following information, required for application, ready in your hand before you proceed.
  कृपया आपल्याकडे अर्ज करण्यासाठी लागणारी खालील माहिती तयार आहे याची खात्री करा.

  I have soft copy of my passport size colour photograph
  (scanned with min.72 to max.150 dpi). 
  माझ्याकडे स्वत: स्कॅन केलेला रंगीत फोटो व स्वाक्षरी आहे.
  (इमेजचे रेजोल्यूशन ७२ DPI पेक्षा कमी व १५० DPI पेक्षा जास्त नसावे, स्वीकृती योग्य फोटोचे मापदंड जाणण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
  I have my own valid email ID. 
  माझ्याकडे स्वत:चा ईमेल आयडी आहे.
  I have statement of marks of the examinations I have passed. 
  माझ्याकडे मी उत्तीर्ण झालेल्या परीक्षांचे निकालपत्र आहेत.
  I confirm that I am in valid possession of above mentioned documents. 
  माझ्याकडे वर नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे आहेत.
  I confirm that I have read all the necessary required Eligibility criteria(s) and found myself eligible for the courses I am applying. 
  मी अशी ग्वाही देते की पात्रते संबंधीचे सर्व निकष मी वाचले आहेत आणि मी अर्ज करीत असलेल्या अभ्यासक्रमास पात्र आहे.

  I am submitting all the above which may include other personally identifiable information, voluntarily. I am fully aware that Colleges, University, Government, their associated agencies and their employees will use this information for Academic, Administrative, Research, Internal Quality Audits and Legal purposes and I am authorizing them for the same. 

  मी वरील माहिती, ज्यामध्ये माझी इतर वैयक्तिक माहिती आहे, स्वखुशीने देत आहे. मला याची पूर्ण जाणीव आहे की महाविद्यालये, विद्यापीठ, शासन, आणि त्यांचेशी संलग्न संस्था आणि त्यांचे कर्मचारी या माहितीचा वापर, शैक्षणिक, प्रशासकीय, संशोधन, अंतर्गत गुणवत्ता मूल्यमापन, आणि, कायदेशीर उपयोगांसाठी वापरू शकतात व त्यासाठी मी त्यांना अधिकृत करीत आहे.